Strepet

Strepet jest gatunkiem średniego ptaka z rodziny dropi. Zamieszkuje Półwysep Iberyjski, Maroko, Półwysep Apeniński, Korsykę, Sardynię oraz Ukrainę, południową Rosję po Kazachstan, Kirgistan, południowo-zachodnie Chiny i północny Iran. Wschodnia część populacji wędrowna, zimuje w basenie Morza Śródziemnego, Azji Mniejszej, na Kaukazie oraz w Azji Południowej.

W Polsce do początków XX wieku sporadycznie gniazdował, obecnie zalatuje wyjątkowo.

Ptak ten występuje na stepach i polach uprawnych z niskimi roślinami.

Na terenie Polski gatunek ten jest objęty ścisłą ochroną gatunkową.

Długość ciała wynosi ok. 40-50 cm, rozpiętość skrzydeł – ok. 85 cm. Strepet waży ok. 600-950 g.

Jest to najmniejszy z dropi. Samiec w szacie godowej ma wierzch głowy płowobrązowy z ciemnymi plamkami, boki głowy szaropopielate, szyję czarną z dwoma białymi pasami, górnym w kształcie litery „U”, a dolną w formie półobroży. W locie widoczne charakterystyczne białe plamy na skrzydłach.

Wierzch ciała płowobrązowy z ciemnobrązowym rysunkiem, spód biały, boki rdzawe. Samica ma głowę, szyję i wierzch ciała płowobrązowy z ciemniejszym rysunkiem, brzuch i podogonie białe. Samiec w szacie spoczynkowej oraz osobniki młodociane podobne do samicy.

Ptak ten ma pokarm mieszany. Zielone części roślin, owady i drobne kręgowce.

Strepet gniazdo zakłada na ziemi.

W ciągu roku wyprowadza jeden lęg, składając w lutym ? czerwcu 3 do 4 jaj.

Jaja wysiadywane są przez okres 20 do 22 dni przez samicę. Samiec czuwa w pobliżu gniazda. Pisklęta opuszczają samicę jesienią.

Strepet

Strepet

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *