Świergotek polny

Świergotek polny występuje prawie w całej Europie z wyjątkiem jej północnych obszarów, na terenach o klimacie umiarkowanym w Azji i północnej Afryce.

W Polsce jest nielicznym ptakiem lęgowym ni­żu. Świergotek polny jest autochtonicznym ptakiem stepów wschod­nioeuropejskich, lecz poza terenami stepowymi można go spotkać na suchych, usłanych kamieniami wzniesieniach, nagich ugorach, su­chych, nasłonecznionych polanach i dużych polach.

Zwykle przeby­wa na terenach ciepłych. Z zimowisk do miejsc gniazdowania powra­ca w kwietniu i w maju.

Okres lęgowy trwa od maja do lipca. Teryto­rium gniazdowania sięga 200?300 metrów wokół gniazda. Gniazdo z suchej trawy, czasem z kawałkami mchu, wyłożone niewielką ilością włosia, buduje w zagłębieniu ziemi. Od góry jest ono osłonięte trawą, wrzosem itp. Samica składa 4?5 jaj. Jaja różnią się bardzo ubarwie­niem. Plamkowanie, które jest mniejsze niż u innych świergotków, rozmieszczone jest na szarym, brązowym lub zielonkawym tle.

Sami­ca wysiaduje przez 13 ? 14 dni. Samiec nie bierze udziału w wysiady­waniu, ale uczestniczy w karmieniu młodych. Po około 14 dniach pisklęta są na tyle upierzone, że opuszczają gniazdo.

Rodzice spra­wują opiekę jeszcze przez pewien czas w pobliżu gniazda, zanim mło­de nie staną się samodzielne. Pod koniec sierpnia i we wrześniu świ­ergotki polne opuszczają miejsca lęgowe. Odlatują do północnej Afryki i południowej Azji.

Świergotek polny różni się od innych świergotków prawie jednolicie piaskowobrązowym grzbietem oraz prawie pozbawionym plamek spodem. Samiec i samica są identyczne.

Świergotek polny jest największym spośród świergotków opisanych w książce. Jest to ptak o wysmukłej sylwetce, z dosyć długim ogonem i jasno zabarwionymi nogami. Lot ma falisty, typowy dla innych świergotków i pliszek.

Świergotek polny

Świergotek polny

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *