Brzana wąskogłowa

Brzana wąskogłowa jest typową rybą wędrowną żyjącą w morzu, a wędrującą na tarło do rzek. Część populacji żyje w południowej i zachodniej części Morza Kaspijskiego, skąd wędruje do rzek: Kura, Sefid, Terek, Rud, Wołga i Ural. Pozostała część występuje w Morzu Aralskim, skąd wędruje do rzek: Amudarii i Syrdarii. Tarło odbywa głównie w czerwcu i lipcu. W czasie wędrówki tych ryb ich komórki płciowe nie są jeszcze dojrzałe. Jaja dojrzewają dopiero w drodze ryb w górę rzek w kwietniu i maju następnego roku, kiedy to przystępują do tarła. Wylęgnięte larwy są unoszone z prądem do dolnych odcinków rzeki. Z młodych ryb jednak tylko samice powracają do morza. Samce pozostają 2-3 lata w słodkiej wodzie, a do morza płyną dopiero po pierwszym tarle. Samice osiągają dojrzałość płciową 1-2 lata później niż samce. W czasie wędrówki na tarło pod prąd rzeki brzana wąskogłowa nie przyjmuje żadnego pokarmu. W morzu odżywia się morskimi małżami i innymi zwierzętami dennymi, w tym także małymi rybami. Ma duże znaczenie gospodarcze. Odławiana jest szczególnie w czasie wędrówki na tarło.

Przed II wojną światową w Morzu Aralskim odławiano co roku około 1000 ton, a w rzece Kura ? 300 ton. Obecnie połowy istotnie się zmniejszyły. W szybkopłynących wodach rzek zlewiska Bałtyku, Morza Czarnego, Kaspijskiego i Śródziemnego żyje krąg form brzany pospolitej z licznymi podgatunkami. Forma podstawowa zamieszkuje rzeki południowych Alp, całych Włoch, Sycylii i Dalmacji. Charakterystyczną jej cechą są małe kropki na bokach i nieparzystych płetwach. Kaukaski podgatunek brzany pospolitej ma zielonkawe ubarwienie, ciemne plamy i żółtawy brzuch. Występuje w górnym i środkowym biegu rzek uchodzących do Morza Kaspijskiego.

Brzana grecka jest ubarwiona żółtobrązowo; grzbiet ma brązowawy, a brzuch żółtawy. Gatunek ten osiąga długość 30-40 cm, sporadycznie do 45 cm.

Brzana wąskogłowa ma ciemny grzbiet, ciało połyskuje ciemnozielono, boki i płetwy szare, zęby gardłowe ustawione w 3 szeregach. Długość ciała: 50-100 (-125) cm; masa: 2-6 kg (wyjątkowo do 25 kg). Okres tarła: od kwietnia do maja. Podłoże do tarła: żwirowe. Płodność: 150 000-1 500 000 jaj. Pożywienie: zamieszkujące dno bezkręgowce oraz małże morskie, sporadycznie małe ryby. Zasięg występowania: zlewisko Morza Aralskiego i Kaspijskiego.

 Brzana wąskogłowa
Brzana wąskogłowa

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *