Karaś srebrzysty

Inna nazwa: japończyk.

Jest to słodkowodna ryba z rodziny karpiowatych (Cyprinidae), długo uznawana za podgatunek Carassius auratus gibelio karasia złocistego (chińskiego).

Długość ciała przeciętnie do 15?35 cm, masa przeciętnie 1,5 kg.

Karaś srebrzysty jest uważany za gatunek autochtoniczny dorzecza Amuru. Został introdukowany w środkowej i wschodniej Europie, na Syberii, w zlewiskach Morza Czarnego, Kaspijskiego, Aralskiego i Azowskiego.

Ryba ta preferuje śródlądowe wody słodkie.

Pokarmem tego karasia są bezkręgowce bentosowe, rzadko rośliny.

Z wyglądu podobny do karasia złocistego, ale inaczej ubarwiony ? grzbiet stalowogranatowy, boki srebrzyste. Inne widoczne zewnętrzne różnice polegają na tym, że jest trochę mniej wygrzbiecony. Górna krawędź płetwy grzbietowej jest nieco wklęsła. Ostatnie, twarde promienie płetwy grzbietowej i odbytowej są bardzo grubo piłkowane.

Na większości obszaru Polski i Europy Zachodniej populacje karasia srebrzystego składają się wyłącznie lub niemal wyłącznie z samic. Rozmnażanie takich populacji odbywa się na drodze gynogenezy: w tarle uczestniczą samce innych gatunków z rodziny karpiowatych, których plemniki, nie uczestnicząc w zapłodnieniu, stymulują do partenogenetycznego rozwoju komórki jajowe samic karasia srebrzystego. W pozostałych populacjach tarło odbywa od maja do lipca, samica składa przeciętnie ok. 150 000 jaj.

Karaś srebrzysty

Karaś srebrzysty

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *