Kopik Heckla

Kopik Heckla rośnie do 25 cm, samce większe, z dłuższymi płetwami.

Woda: 25-28°C.

Trzymać (najlepiej grupę złożoną z 6-8 osobników) w akwarium urozmaiconym korzeniami i kamieniami oraz za- I opatrzonym w rurki szerokości około 15 i długości 30 cm, zaspokajającymi potrzeby życiowe tych ryb. Podawać wysokowartościowy pokarm żywy, mrożony i suchy.

Zamieszkuje różne typy wód dorzecza Amazonki. Kopie nory, w których samica składa jaja. Szczelinowiec tworzący pary.

Łączyć z dużymi kąsaczokształtnymi i zbrojnikowatymi, a także spokojnymi pielęgnicami, np. z rodzaju Heros.

 Kopik Heckla
Kopik Heckla

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *