Mieczyk Hellera

Mieczyk Hellera może mieć 12 cm, samce z ?mieczem” i narządem kopulacyjnym (gonopodium).

Woda: 22-28°C.

Ryba stadna; należy trzymać jednego samca z kilkoma samicami lub bardzo dużo samców (dwa samce zbyt często ze sobą walczą) w jasno oświetlonym akwarium z przepływem.

Zamieszkuje wody płynące Meksyku i Gwatemali. Żywi się głównie glonami porastającymi kamienie.

Łączyć należy z małymi środkowoamerykańskimi pielęgnicami (np. z rodzajów Thorichthys lub Cryptoberos), pochodzącymi z takich samych środowisk, ale także z sumokształtnymi, kąsaczokształtnymi itd.

 Mieczyk Hellera
Mieczyk Hellera

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *