Buszbok

Buszbok to grupa gatunków i podgatunków ssaków z rodziny krętorogich.

Są to pospolite i szeroko rozprzestrzenione w subsaharyjskiej Afryce antylopy.

Zasiedlają różnorodne środowiska.

Ze względu na dużą plastyczność wytworzyły wiele form.

Naukowo opisano 42 podgatunki.

Pomimo swej liczebności i szerokiego zasięgu występowania buszbok okazał się być zwierzęciem o słabo poznanej ekologii i filogenezie.

Długość ciała do 150 cm, wysokość w kłębie do 100 cm.

Samce są większe od samic.

Sierść rudobrązowa (samice) lub ciemnobrązowa (samce).

Białe pręgi i plamy na ciele.

Spiralne rogi występują jedynie u samców.

Badania genetyczne wykazały, że tradycyjnie rozumiany Tragelaphus scriptus nie jest taksonem monofiletycznym.

Wyłoniono 23 filogenetycznie różne grupy, z których 19 jest zgodnych z dotychczas wyodrębnianymi podgatunkami.

Różnorodność genetyczna pomiędzy tymi grupami sugeruje ich podział na dwa gatunki:

  • Tragelaphus sylvaticus określany jako imbabala;
  • Tragelaphus scriptus, określany jako kéwel.

Buszbok prowadzi nocny i skryty tryb życia.

Żyje w niewielkich stadach lub samotnie.

Ssak ten jest roślinożerny.

Buszbok

Buszbok

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *