Orka

Orki można spotkać we wszystkich oceanach oraz w większości mórz świa­ta, i to zarówno w strefie przybrzeżnej, jak i w głębokich wodach otwartego oce­anu.

Średnia długość dorosłego samca wynosi od 6,7 do 8 m; dorosłej samicy od 5,7 do 6,6 m.

Średnia waga ciała dorosłego samca wynosi od 4 do 6,3 tony; samicy – od 2,6 do 3,8 tony.

Orka jest średniej wielkości, silnie zbudowanym waleniem o charakterystycznym czarno – białym ubarwieniu i zaokrąglonym pysku.

Płe­twa grzbietowa tego ssaka jest duża, silnie zaostrzo­na.

Orki żyją przeważnie w grupach liczących od 3 do 25 osobników.

Odżywiają się one głównie zwierzę­tami stałocieplnymi.

Polują na małe ryby i wielkie płetwale.

Orki używają sygnałów dźwięko­wych najczęściej w okresach wzmożonej aktywności, np. podczas polowań (wydają sygnały dźwiękowe trojakiego ro­dzaju: krótkie trzaski służące prawdopodobnie echolokacji; zaśpiewy i poświsty­wania; serie rytmicznych, głośnych, przy­pominających okrzyki odgłosów).

Ciąża samic orki trwa od 12 do 16 miesięcy.

Orka

Orka

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *