Tag Archive: chwostówka głogowica

Barczatka głogowica

Inna nazwa: chwostówka głogowica Barczatka głogowica jest motylem z rodziny barczatkowatych. Gatunek rozmieszczony w całej Europie. W Polsce występuje na całym obszarze kraju. Motyl ten preferuje zbiorowiska bogate w drzewa stanowiące pokarm gąsienicy, sady, parki, skraje lasów liściastych i mieszanych. Ciało owłosione, masywne o ubarwieniu szaro-brunatnym, z…
Read more