Tag Archive: jaszczurka

Jaszczurka zielona

Jaszczurka zielona jest gatunkiem jaszczurki z rodziny jaszczurek właściwych. Największa jaszczurka obdarzona kończynami żyjąca w Europie Środkowej. Gatunek nizinny, w górach dochodzi do 2000 m n.p.m. Południowa Europa od Hiszpanii po Dniepr oraz na południowych obszarach środkowej Europy. Północna granica jej zasięgu to równoleżnik 49°N. Jedyne jej stanowisko w okresie…
Read more

Jaszczurka żyworodna

Jest to gatunek jaszczurki z rodziny jaszczurek właściwych. Występuje na terenie Polski i podlega ścisłej ochronie. Jest jedynym przedstawicielem rodzaju Zootoca. Ubarwienie grzbietu tej jaszczurki jest w różnych odcieniach brązu. Na grzbiecie 3 rzędy plam wpółokrągławych często zlewających się ze sobą. Wzdłuż grzbietu biegną 2…
Read more

Padalec zwyczajny

Padalec jest jaszczurką, ale niewprawny obserwator może go łatwo pomylić z wężem. Z tego też powodu wiele tych nieszkodliwych zwierząt jest zabijanych. Gatunek ten jest rozprzestrzeniony w całej Europie, z wyjątkiem Irlandii i północnej Skandynawii. Żyje też w północno-zachodniej Afryce,…
Read more