Tag Archive: jeleń

Jeleń kalamiański

Jeleń kalamiański jest gatunkiem ssaka parzystokopytnego z rodziny jeleniowatych. Obecny zasięg występowania gatunku obejmuje wyspy w grupie Calamian, na północ od wyspy Palawan (zachodnie Filipiny). Jego siedliskiem są porośnięte wysoką trawą podmokłe tereny w pobliżu rzek, mokradła, bagna i torfowiska. Na obszarze występowania jeleni kalamiańskich jedynym zagrożeniem jest…
Read more

Jeleń pampasowy

Jest to średniej wielkości ssak parzystokopytny z rodziny jeleniowatych, jedyny przedstawiciel rodzaju Ozotoceros. Jeleń pampasowy występuje na otwartych i suchych terenach trawiastych Ameryki Południowej. Długość ciała tego ssaka wynosi 110-130 cm, długość ogona: 10-15 cm, wysokość w kłębie: 70-75 cm, masa ciała: 35-40 kg….
Read more

Jeleń milu

Inna nazwa: jeleń Davida. Jest to gatunek ssaków parzystokopytnych z rodziny jeleniowatych, jedyny przedstawicielmonotypowego rodzaju Elaphurus. W warunkach naturalnych zamieszkiwał prawdopodobnie północne i środkowe Chiny. Wytępiony ok. III w. n.e. Zachował się jedynie w niewoli, w parku łowieckim cesarzy chińskich pod Pekinem (Nanhaizi). Introdukowany w Europie i Ameryce…
Read more

Jeleń Elda

Jest to gatunek ssaka parzystokopytnego z rodziny jeleniowatych, blisko spokrewniony z barasinga. Obecny zasięg występowania gatunku obejmuje północno-wschodnie Indie, południowe Chiny i Półwysep Indochiński. Zasiedla otwarte równiny, zarośla nad brzegami rzek i jezior oraz bagna. Jelenie Elda są zwierzętami roślinożernymi. Zjadają trawy, liście i kwiaty. Biologia gatunku…
Read more

Jeleń baweański

Inne nazwy: jeleń jawajski, jelonek jawajski. Jest to endemiczny gatunek średniej wielkości ssaka parzystokopytnego z rodzinyjeleniowatych. Nazwa gatunkowa kuhlii nawiązuje do niemieckiego zoologa Heinricha Kuhla. Jeleń baweański jest gatunkiem stosunkowo słabo poznanym. Obecny zasięg występowania gatunku obejmuje wyspę Bawean w Indonezji. Jeleń baweański jest gatunkiem endemicznym występującym…
Read more

Jeleń bagienny

Jest to gatunek przeżuwacza z rodziny jeleniowatych, jedyny przedstawiciel rodzaju BlastocerusGray, 1850, największy z południowoamerykańskich jeleni. Jeleń bagienny występuje w Ameryce Południowej ? Brazylia, Peru i Argentyna. Na terenie Urugwaju prawdopodobnie wyginął. Zasiedla gęsto porośnięte tereny podmokłe. Jelenie bagienne żywią się trawami, ziołami i…
Read more