Tag Archive: motyle

Przylepek brodacznik

Jest to motyl z rodziny miernikowcowatych. Jest gatunkiem bardzo rzadko spotykanym. Występuje w wilgotnych borach świerkowych. Nie jest objęty ochroną gatunkową, ale porosty z rodzaju Usnea, na których żyją jego gąsienice, podlegają ścisłej ochronie. Gatunek ujęty w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt. Przylepek brodacznik…
Read more

Owocówka jabłkóweczka

Jest to motyl z rodziny zwójkowatych, którego gąsienice są groźnymi szkodnikami jabłoni i grusz. Owocówka jabłkóweczka jest szeroko rozpowszechniona w Europie, zawleczona do Ameryki Północnej. Rozpiętość skrzydeł owocówki jabłkóweczki wynosi 16-20 mm. Pierwsza para skrzydeł brunatno-popielata z falistymi przepaskami, druga para oliwkowo-popielata. Brązowe poczwarki kryją się w…
Read more

Trociniarka czerwica

Jest to owad z rzędu motyli, jeden z największych motyli występujących w Polsce. Owad aktywny w nocy, przylatuje do światła. Brunatno-czerwone gąsienice dorastają do 10 cm długości, są wszystkożerne, żywią się głównie drewnem drzew liściastych, zjadają też larwy innych motyli. Do podstawowych roślin…
Read more

Zawisak borowiec

Jest to gatunek motyla z rodziny zawisakowatych. Motyle latają wieczorami w czerwcu i lipcu, głównie w borach. W sierpniu i październiku gąsienice intensywnie żerują na igłach sosny, czasem świerka, jodły i modrzewia. Rozpiętość skrzydeł zawisaka borowca wynosi 6-9 cm, barwa szaro-brunatna, przednie skrzydła wąskie, stożkowato…
Read more

Strzygonia choinówka

Inna nazwa: sówka choinówka. Jest to motyl z rodziny sówek. Motyl o rozpiętości skrzydeł 40-45 mm. Pierwsza para skrzydeł ceglastoczerwona z dwiema jasnymi plamkami, z czego jedna często nerkowata. Ciało krępe, silnie owłosione, wokół oczu szlary. Poczwarka typu zamkniętego, ciemnobrunatna o długości 18-20 mm….
Read more

Przeziernik osowiec

Jest to owad z rzędu motyli. Postacie dorosłe można obserwować pod koniec maja i w czerwcu. Rozpiętość skrzydeł samicy do 45 mm, samca 38 mm. Samica przeziernika osowca ma uwstecznione narządy gębowe i nie pobiera pokarmu, żyje około siedmiu dni. W tym…
Read more