Tag Archive: nur

Nur czarnoszyi

Nur czarnoszyi jest dużym, wędrownym ptakiem wodnym z rodziny nurów. Ptak ten zamieszkuje północną Eurazję (obszary tundry i lasotundry) oraz arktyczne i subarktyczne rejony Ameryki Północnej. W Europie zimuje nad Morzem Północnym, Bałtykiem i Morzem Śródziemnym. Po okresie lęgowym syberyjskie ptaki kierują się na zimowiska nad Morzem Czarnym i Kaspijskim,…
Read more

Nur rdzawoszyi

Nur rdzawoszyi zamieszkuje śródlądowe wody stojące, często słabo za­rośnięte, oraz niewielkie bagna. Gniazduje pojedynczo lub w małych ko­loniach. Na lęgowiska przylatuje parami, zajmuje tam określone terytorium i zaraz rozpoczyna toki, podczas których pływa z dużą szybkością za­dzierając głowę i wypinając…
Read more

Nur białodzioby

Nur białodzioby nad Bałtyk zalatuje niezwykle rzadko. Rozpoznać go można po silnym, białawym dziobie. Jest największym nurem. Osiąga ciężar 4 kg, długość 75 cm, rozpiętość skrzydeł 135 cm. Zamieszkuje obszar od północnych wybrzeży Kanady i Alaski po Syberię. Żyje w…
Read more