Tag Archive: nur rdzawoszyi występowanie

Nur rdzawoszyi

Nur rdzawoszyi zamieszkuje śródlądowe wody stojące, często słabo za­rośnięte, oraz niewielkie bagna. Gniazduje pojedynczo lub w małych ko­loniach. Na lęgowiska przylatuje parami, zajmuje tam określone terytorium i zaraz rozpoczyna toki, podczas których pływa z dużą szybkością za­dzierając głowę i wypinając…
Read more