Tag Archive: pałanka kuzu pożywienie

Pałanka kuzu

Inne nazwy: kuzu, lis workowaty Pałanka kuzu jest gatunkiem torbacza z rodziny pałankowatych. Zamieszkuje Australię i Tasmanię. Introdukowany z powodzeniem w Nowej Zelandii. Jest to gatunek inwazyjny. Środowiskiem życia tego torbacza są lasy eukaliptusowe, parki i ogrody. Długość ciała bez ogona wynosi około 32?59 cm, długość ogona: około 24?35 cm. Ssak ten waży około 1,3?5…
Read more