Tag Archive: perkoz

Perkoz rdzawoszyi

Perkoz rdzawoszyi jest gatunkiem średniej wielkości wędrownego ptak wodnego z rodziny perkozów. Zamieszkuje środkową i wschodnią Europę, Syberię, Zakaukazie, wybrzeża Morza Aralskiego, północną część Japonii iAmerykę Północną na obszarze od Alaski po Labrador. W Polsce niektóre osobniki również zimują. Zasadniczo wędrówki na krótkie dystanse. Odloty zaczynają się w październiku i trwają przez cały listopad,…
Read more

Perkoz grubodzioby

Perkoz grubodzioby jest gatunkiem niewielkiego ptaka wodnego z rodziny perkozów. Ptak ten zamieszkuje USA i południową część Kanady po Amerykę Południową. W Europie pojawia się sporadycznie od lat 90. XX wieku, wpisany na listę polskiej awifauny w 2000 roku. Objęty ochroną gatunkową ścisłą. Ptak ten preferuje drobne zbiorniki słodkowodne, rzeki i bagna. Zimuje…
Read more

Perkoz zausznik

Perkoz zausznik ma 30 cm, waga – 350 g. Grzbiet, głowa i szyja czarne, boki czerwonobrązowe, zlotożółte pęki piór po bokach głowy; lśniące, czerwone oczy; dziób krótki, czarny, nieco zadarty. W szacie zimowej grzbiet ciemnoszary, brzuch białawy. Ptak ten jest…
Read more

Perkoz dwuczuby

Perkoz dwuczuby ma około 50 cm długości, rozpiętość skrzydeł 80 cm. Budowę gniazda i złożenie 3-4 jaj poprzedzają składające się z kilku faz zaloty, jaja, początkowo białe, pod wpływem gnijących roślin nabierają brązowego zabarwienia. Pisklęta wykluwają się po 25 dniach….
Read more