Tag Archive: pokrzewka czarnołbista samiec

Pokrzewka czarnołbista

Pokrzewka czarnołbista występuje w Europie, zachodniej Syberii i w Azji Mniejszej, a także na północnym wybrzeżu Afryki. W Polsce jest gatunkiem dość licznym. Ze wszystkich pokrzewek pokrzewka czar­nołbista jest najbardziej typowym ptakiem terenów leśnych. Zasiedla nie tylko lasy liściaste, jak…
Read more