Tag Archive: pożywienie

Koleń pospolity

Koleń pospolity jest rybą chrzęstnoszkieletową z rodziny koleniowatych. Jeden z najpospolitszych i najdłużej żyjących rekinów, gatunek jajożyworodny o ciąży najdłuższej wśród ryb chrzęstnych. Ceniona ryba konsumpcyjna. Gatunek wpisany do Czerwonej Księgi IUCN jako narażony na wyginięcie (kategoria VU). Kolenie pospolite żyją do 75 lat. Ryba ta występuje w przybrzeżnych wodach klimatu…
Read more

Jelonek rogacz

Samiec jelonka rogacza osiąga długość 4-8 cm, samica 3-4 cm. Tylko samiec ma żuwaczki w kształcie ?jelenich rogów” o długości 2-4 cm. ?Rogi” te słu­żą samcom przede wszystkim do walk godowych. Pomimo dużych rozmiarów, nie stanowią one jednak niebezpieczeństwa dla…
Read more