Tag Archive: raszpla zwyczajna wygląd

Raszpla zwyczajna

Inne nazwy: anioł morski, ryna, skwat Raszpla zwyczajna jest rybą chrzęstnoszkieletową z rodziny raszplowatych (Squatinidae). Ryba ta występuje w północno-wschodnim Atlantyku od południowej Norwegii, Szwecji i Szetlandów po Maroko i zachodnią Saharę, razem z Wyspami Kanaryjskimi i obszarem śródziemnomorskim pomiędzy 65° N i 15° N. Można ją spotkać w przybrzeżnych wodach na głębokości 5?150 m, nad piaszczystym lub…
Read more