Tag Archive: rdzawoszyi

Perkoz rdzawoszyi

Perkoz rdzawoszyi jest gatunkiem średniej wielkości wędrownego ptak wodnego z rodziny perkozów. Zamieszkuje środkową i wschodnią Europę, Syberię, Zakaukazie, wybrzeża Morza Aralskiego, północną część Japonii iAmerykę Północną na obszarze od Alaski po Labrador. W Polsce niektóre osobniki również zimują. Zasadniczo wędrówki na krótkie dystanse. Odloty zaczynają się w październiku i trwają przez cały listopad,…
Read more

Nur rdzawoszyi

Nur rdzawoszyi zamieszkuje śródlądowe wody stojące, często słabo za­rośnięte, oraz niewielkie bagna. Gniazduje pojedynczo lub w małych ko­loniach. Na lęgowiska przylatuje parami, zajmuje tam określone terytorium i zaraz rozpoczyna toki, podczas których pływa z dużą szybkością za­dzierając głowę i wypinając…
Read more