Tag Archive: rusałka

Rusałka żałobnik

Rusałka żałobnik to jeden z 75 występujących w Polsce przedstawicieli rodziny rusałkowatych. Jest zaliczany do najładniejszych polskich motyli dziennych. W Polsce jest rozpowszechniony, spotyka się go zwykle pojedynczo. Zasięg występowania gatunku obejmuje prawie całą Europę i Amerykę Północną. Żałobnik rzadko jest obserwowany na…
Read more

Rusałka wierzbowiec

Rusałka wierzbowiec jest motylem z rodziny rusałkowatych. W Polsce jest rozpowszechniony, jednak spotykany lokalnie, nigdy w większych grupach. Zamieszkuje prawie całą Europę , Azję Wschodnią i Afrykę Północną. W Polsce gatunek coraz rzadszy, czego przyczyną jest prawdopodobnie nadmierne stosowanie insektycydów w sadach owocowych i wycinanie śródpolnych zadrzewień. Motyl…
Read more

Rusałka laik

Rusałka laik jest motylem z rodziny rusałkowatych. Można go spotkać w południowej Europie, Azji, Kanadzie i północnej części USA. W Polsce gatunek ten wymarł w latach sześćdziesiątych, w poprzednim stuleciu widywano regularnie migrujące osobniki, natomiast w XIX w. istniała stała populacja. Obecnie najbliższa populacja lęgowa występuje we wschodniej…
Read more

Rusałka drzewoszek

Rusałka drzewoszek jest motylem z rodziny rusałkowatych, bardzo podobny do rusałki wierzbowca i rusałki pokrzywnika. Motyl ten występuje od Europy Środkowej po Japonię. W Polsce gatunek zdecydowanie rzadki, występujący wyłącznie na nizinach, częściej na wschodzie (lokalnie na Dolnym Śląsku). Lata od lipca do czerwca, z przerwą na sen zimowy, który odbywa w…
Read more

Rusałka admirał

Jest to gatunek motyla z rodziny rusałkowatych, obejmujący zasięgiem występowania Palearktykę oraz Amerykę Północną. Jeden z najpiękniejszych motyli polskich. Rozpiętość skrzydeł to około 6 cm. Na przedniej parze czarnych skrzydeł widnieje czerwona, skośna przepaska, na tylnej czerwony pasek brzegowy. Spodnia strona skrzydeł ma brązowo-żółty…
Read more