Tag Archive: sieweczka

Sieweczka morska

Sieweczka morska jest gatunkiem małego ptaka z rodziny sieweczkowatych. Ptak ten jest związany z wybrzeżami słonych zbiorników wodnych. Zamieszkuje w zależności od podgatunku: sieweczka japońska (Charadrius alexandrinus dealbatus) – Wyspy Japońskie, Wyspy Riukiu oraz wschodnie i południowowschodnieChiny. Zimuje od Filipin po Borneo; sieweczka morska (Charadrius alexandrinus alexandrinus) – Europa Zachodnia, wyspy wschodniego Atlantyku oraz Afryka Północna,Europa…
Read more

Sieweczka rzeczna

Zasięg sieweczki rzecznej obejmuje całą Europę, z wyjąt­kiem Dalekiej Północy, oraz północną Afrykę. Sieweczka rzeczna żyje na piaszczystych lub żwirowatych brzegach rzek, jezior i stawów, na mulistym dnie stawów spuszczonych, w starych wykopach z wodą na dnie i na wybrzeżach…
Read more

Sieweczka pustynna

Sieweczka pustynna to gatunek z rodziny siewek. Długość skrzydła 13-15 cm, ciężar 70-90 g. Samiec w szacie godowej ma czoło, przednią część szyi i cały spód ciała białe, przedni skraj ciemienia, kantar i pokrywy uszne czarne, tylną część szyi i…
Read more