Tag Archive: sójka wygląd

Sójka

Sójka zamieszkuje całą Europę, północną Afrykę i Azję z wyjątkiem południowych rejonów. W Polsce występuje wyłącznie w górach i jest średnio licznym gatunkiem lęgowym. Występuje we wszystkich ty­pach lasów, choć najchętniej wybiera stare lasy mieszane, zadrzewie­nia śródpolne i duże, stare…
Read more