Tag Archive: trzciniak

Trzciniak

Trzciniak zamieszkuje całą Europę (z wyjątkiem Skandynawii i Wiel­kiej Brytanii), północną Afrykę i Azję Mniejszą. W Polsce jest gatun­kiem średnio licznym na całym niżu. Trzciniak zwraca uwagę swoim głośnym, szorstkim, rechocącym śpiewem, nieprzerwanie powtarzając frazę ?karre-karre-kit-kit”. Jego pieśń jest tak…
Read more