Tag Archive: trzmiele cechy charakterystyczne

Trzmiele

Wszystkie występujące w Polsce trzmiele należą do rodzaju bombus. Ca­ły ten rodzaj, który obejmuje u nas ponad 20 gatunków, podlega ochronie prawnej. Rozróżnienie poszczególnych przedstawicieli trzmieli na podsta­wie budowy zewnętrznej jest bardzo trudne (np. samce rozpoznawane są m. in. na…
Read more