Tag Archive: wikłacz baja cechy charakterystyczne

Wikłacz baja

Artyzm wikłania bardzo kunszto­wnych gniazd uwieczniono w naz­wie wikłaczy. Należący do nich wróbel zatracił te umiejętności przez samoudomowienie. Dwaj powyżsi przedstawiciele rodziny: ?azjata” i ?afrykanin” nale­żą w tym gronie do największych artystów wśród tkaczy. Obaj two­rzą ogromne stada rozpadające się…
Read more