Tag Archive: wikłacz czerwonodzioby cechy charakterystyczne

Wikłacz czerwonodzioby

Wiecowanie na ulicznych drze­wach wielotysięcznych stad wrób­li, czasami podziwiane w naszych miastach, jest tylko słabym przy­kładem możliwości wróblich kuzy­nów, jakimi są afrykańskie wikła­cze. Kilka ich ga­tunków wielomilio­nowymi stadami pustoszy plan­tacje Czar­nego Lądu, bądź obsiada nadwodne szuwary. Najliczebniej- szy spośród nich jest…
Read more